בין לקוחותינו

למן הקמתו מעניק המשרד שירותים משפטיים מגוונים לגופים ציבוריים גדולים ובכלל זה לרשויות מקומיות, תאגידים עירוניים (חברות כלכליות, עמותות עירוניות וכיוצ"ב), עמותות ומלכ"רים וגופים נוספים.

עו"ד מיכל רוזנבוים משמשת כיועצת המשפטית של איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות.

מבין לקוחות המשרד, עשרות רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, גופים ציבוריים נוספים ועוד…

צור קשר