ביקורת וחיוב אישי

תחום הביקורת והחיוב האישי הינו תחום עיסוק ייחודי ומורכב אשר תופס אט אט תאוצה בעולם המשפטי המקיף את כולנו.

משרדנו מתמחה בתחום עיסוק זה וקנה לו שם ומוניטין כמוביל בתחומו בייצוג גופים שונים ולקוחות אינדיבידואליים ואנו מלווים עשרות רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים במסגרת ביקורות המבוצעות בהן על ידי גורמים שונים (כגון משרד הפנים, רשם העמותות, משרד האוצר ומשרדי ממשלה נוספים ומבקרי פנים).

במסגרת תחום עיסוקנו זה, מעניק משרדנו שירותים משפטיים כוללים, ייעוץ שוטף וייצוג אף במסגרת ביקורות הנערכות על ידי משרד מבקר המדינה.

צוות המשרד מייצג עשרות רשויות מקומיות, נבחרי ציבור ונושאי משרה, במסגרת הליכי חיוב אישי המנוהלים על ידי היחידה לחיוב אישי במשרד הפנים. הייצוג המשפטי שמעניק המשרד כולל ליווי שוטף של הרשות המקומית מול רואי החשבון הבודקים מטעם משרד הפנים, הגשת תגובות לממצאי דו"חות ביקורת, ייצוג במסגרת שימוע בפני הועדה לחיוב אישי במשרד הפנים וכיוצ"ב.

מייסדת המשרד, עו"ד רוזנבוים שימשה בעבר כמנהלת היחידה לחיוב אישי והינה בעלת מומחיות ייחודית וניסיון עשיר בתחום.

צור קשר