רגולציה וניהול סיכונים

משרדנו הינו מחלוצי ומובילי תחום מתן הייעוץ המשפטי וליווי במסגרת רגולציה וניהול סיכונים.

המשרד וצוות עורכי הדין מעניקים ללקוחות המשרד ייעוץ וליווי כולל בדבר עמידת הארגון בהנחיות הרגולציה ומיפוי הסיכונים אליהם חשופים נבחרי הציבור, הנהלת הארגון ועובדיו. השירותים המוענקים על ידינו כוללים עריכת סקר סיכונים וכתיבת נהלים עבור הארגונים השונים, תוך סיוע בחשיפת מקרים המהווים עילות להטלת סנקציות על הארגון או עובדיו.

תכנית אכיפה פנימית

תכנית אכיפה פנימית הינה מנגנון וולונטרי פנימי אותו מאמץ ומיישם הארגון באופן שוטף בכדי לוודא ציות של הארגון והיחידים בו להוראות החוק ומאפשרת לארגון להימנע מהוצאות מיותרות בגין ייעוץ והתדיינות משפטית או כשלים אחרים.

משרדנו מסייע ומלווה הכנת תכניות אכיפה פנימיות בארגונים שונים, בדגש על רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, לצורך מיפוי דרישות החוק השונות החלים עליהם, איתור הסיכונים הרגולטוריים העולים מעבודת הארגון בתחומי פעילותו, גיבוש המלצות מתאימות לארגון והטמעתם והסדרתם בהתאם להוראות הדין.

צור קשר