תמיכות והקצאות

צוות המשרד מעניק ליווי לרשויות מקומיות ועמותות בכל הנוגע לתמיכות כלכליות הניתנות על ידי הרשות המקומית לקידום מטרות אשר הרשות רוצה לקדם.

משרדנו הינו בעל התמחות ספציפית בתחום התמיכות לגופים ללא כוונת רווח ולתחום הקצאות המקרקעין.

במסגרת שירותים אלו, משרדנו מלווה רשויות מקומיות בניסוח תבחינים לתמיכות ולהקצאות, מתן ייעוץ משפטי שוטף לוועדות אלו, ייעוץ בנושא מניעת מתן תמיכות עקיפות, הסדרת שימוש בנכסים עירוניים לפני כניסת נוהל הקצאות לתוקף, עריכת הסכמי הקצאת מקרקעין, טיפול באישורי משרד הפנים, הכנת טפסים לבקשות לתמיכות ולהקצאות ועוד.

לקוחות משרדנו נהנים מליווי משפטי שוטף בתחום זה, ליווי וועדת תמיכות, ליווי וועדת הקצאות, מתן חוות דעת ועוד.

צור קשר