מכרזים ופרויקטים (P.P.P)

צוות עורכי הדין במשרד הינו בעל ידע מעמיק וניסיון רב בתחום דיני המכרזים וההתקשרויות.

אנו מלווים ומייעצים באופן שוטף לרשויות מקומיות, גופים מנהליים, תאגידים עירוניים וחברות פרטיות בתחום דני המכרזים. המשרד מתמחה בעריכת מכרזים המותאמים לצרכים הייחודיים של כל אחד מלקוחות המשרד ובכלל זה מכרזים בתחום הבנייה, הקמה, תכנון, מימון, ניהול, תחזוקה וכו', כל זאת בשיטות שונות לרבות בשיטת ה-R.E.I ,B.O.T ,P.F.I) P.P.P).

משרדנו מתמחה בהטמעת מגוון השיטות הנ"ל ומתן ידע והדרכות בנושא ללקוחות המשרד.

במסגרת השירותים המשפטיים המוענקים על ידי המשרד ללקוחותינו, אנו מעניקים ייעוץ משפטי שוטף החל מהשלב הראשוני של הכנת ובניית מכרזים וניהולם, שלבי תכנון המכרז ובחירת הפורמט הרצוי לניהולו (מכרז סגור, פנימי, מכרז מסגרת, מכרז הכולל הליך מיון מוקדם ו/או הליכי התמחרות), הכנת חוברת המכרז, ליווי פרסום המכרז, ליווי ניהול המכרז, ליווי שוטף של עבודת ועדת המכרזים לרבות בחינת עמידה בתנאי הסף, עריכת התמחרות, ניהול מו"מ עם הזוכים במכרז וכד'.

צור קשר